Novosti
O projektu
Rezultati
Dodatne vrijednosti projekta
Sudionici

       HHI

       HMZCG

       NTOMNE

       UNIDU

       Porto MNE

       Uprava CG

       MPPI
IPA program
Mediji o nama
Oprojektu


“Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin Coast” - ”NAUTOUR”

„Zajednička promocija i unapređenje nivoa sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju”
 
IPA - prekogranični program Hrvatska-Crna Gora                                                                                                    
 
Europska unija (EU) kroz fondove i programe pruža potporu za razne vrste projekata i aktivnosti. Instrument pretpristupne pomoći(IPA) jedan je od programa namijenjenih državama koje su potencijalni kandidati ili kandidati za članstvo u Europskoj uniji u razdoblju 2007. – 2013. IPA se sastoji od pet različitih sastavnica od kojih se IPA sastavnica 2 odnosi na prekograničnu suradnju.

U Bećićima u Crnoj Gori 13. 12. 2010. godine održana je svečana konferencija povodom dodjele bespovratnih sredstava izabranim projektnim prijedlozima koji su podneseni u okviru prvog javnog poziva i objave drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora, 2007. – 2013. Svečano je predstavljeno prvih pet odobrenih projekata prekogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore.

Jedan od prvih pet odobrenih projekata iz IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora jest projekt Hrvatskog hidrografskog instituta s prekograničnim partnerom Hidrometeorološkim zavodom Crne Gore pod nazivom:
„Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju”.

Osnovni cilj projekta jest unapređenje turističkog (posebno nautičkog) potencijala Dubrovačko-neretvanske županije i crnogorskog primorja zajedničkom promidžbom bogatog kulturnog i prirodnog nasljeđa kao jedinstvene turističke cjeline.

Projektom će se povećati kvaliteta usluge te podignuti razina sigurnosti u nautičkom turizmu suradnjom:

• hidrografskih ustanova,

• ustanova koje osiguravaju različite turističke usluge (marine i druge turističke luke, charter tvrtke)

• ustanova za pomorsku sigurnost i sigurnost općenito (lučke kapetanije, lučke uprave, granična pomorska policija).

Radi ostvarenja zacrtanih ciljeva bit će potrebno odraditi čitav niz aktivnosti, između ostalog:

• prikupiti i usustaviti podatke o svim važnijim prirodnim i kulturnim znamenitostima i turističkim uslugama u prekograničnom području

• prikupiti i usustaviti informacije značajne za sigurnost plovidbe u prekograničnom području

• iz prikupljenih podataka treba:

   – izraditi internetsku stranicu namijenjenu nautičarima koji posjećuju predmetno područje

   – napisati nautičko-turističke vodiče područja za jahte (jedrilice i motorne jahte) i megajahte

   – osmisliti prekogranične nautičko-turističke plovidbene rute za jahte (jedrilice i motorne jahte) i megajahte

• organizirati okrugle stolove, prezentacije i promocije programa za sve nositelje aktivnosti u turističkom i sigurnosnom dijelu nautičkog turizma, kao i za nautičare

• organizirati institucionalno jačanje i podršku uspostavi Hidrografskog odjela unutar Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore(trening za hidrografsku izmjeru, hidrografska izmjera 2 marine na crnogorskoj obali, priprema i izdavanje planova za 3 crnogorske marine) i dr.

S hrvatske strane u projekt su uključeni Hrvatski hidrografski institut (HHI), kao vodeći partner cijelog projekta, i partner HHI-ja – Sveučilište u Dubrovniku (Pomorski odjel).

S crnogorske strane sudjeluje Hidrometeorološki zavod Crne Gore (HMZCG) kao vodeći crnogorski partner i partner HMZCG-a, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Suradnici su u projektu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture te sa strane Crne Gore Odjel za sigurnost na moru Crne Gore, Lučka kapetanija Kotor (LK Kotor) i Marina Porto Montenegro.

Projekt je započeo u siječnju 2011. godine. Predviđeno vrijeme trajanja iznosi 23 mjeseca (do kraja 2012. godine).

Ukupna vrijednost projekta za obje strane jest 451.928,36 €.

Europska unija sastavljena je od 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja i vještine, resurse i sudbine. U razdoblju proširenja koje je trajalo 50 godina te zemlje izgradile su zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, u isto vrijeme zadržavajući kulturnu raznolikost, toleranciju i slobodu pojedinaca. Europska unija predana je dijeljenju svojih postignuća i vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

Ova je publikacija informativna, nije namijenjena za navigaciju i ne može se koristiti umjesto službenih pomorskih karata i navigacijskih publikacija


P retraga
F orum
  


Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije