Novosti
O projektu
Rezultati
Dodatne vrijednosti projekta
Sudionici

       HHI

       HMZCG

       NTOMNE

       UNIDU

       Porto MNE

       Uprava CG

       MPPI
IPA program
Mediji o nama
O snovne informacije za nautičare - Crna Gora


VREMENSKA ZONA: UTC/GMT +1 sat (ljetnje vrijeme +2)

POZIVNI BROJ ZA CRNU GORU: +382

Važniji telefonski brojevi:
Informacije: 1181
Hitna pomoć: 124
Policija: 122
Tačno vrijeme: 125
Vremenska prognoza: 044800200
Pomoć na putu: 19807
Služba buđenja: 1181
Telegram: 126
Međunarodni pozivi: 1201
Montenegro Customer Care: 1300 (24 h - turistički servis)

INFORMACIJE ZA NAUTIČARE

Plovidba postaje ugodan provod godišnjeg odmora sve većeg broja ljudi. Možda ste se ove godine prvi put u životu odlučili da provedete godišnji odmor na crnogorskom primorju. U tom slučaju dobro je znati neke pojedinosti koje će vaše krstarenje Jadranom učiniti sigurnijim i ugodnijim, a savjeti koji slijede dobro će doći i onima koji su već boravili na crnogorskom primorju.

BORAVAK STRANE JAHTE U VODAMA CRNE GORE

Strane jahte i čamci mogu dolaziti i boraviti u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama Crne Gore radi razonode, turističkog krstarenja i učestvovanja na sportskim takmičenjima ili nautičkim sajmovima.

Zapovjednik ili voditelj strane jahte ili čamca koji uplovljava u vode Crne Gore može prije uplovljenja u odredišnu luku poštom, putem faksa ili elektronskom poštom dostaviti lučkoj kapetaniji ili lučkoj ispostavi kopije dokumenata radi obavljanja granične kontrole, dobijanja vinjete i ovjere popisa posade i putnika.

Vinjetom se za stranu jahtu dokazuje:

 • prijava dolaska;
 • registracija i sposobnost za plovidbu;
 • da su lice koje zapovijeda jahtom i članovi posade sposobni da upravljaju jahtom u skladu sa nacionalnim propisima države čiju zastavu nosi, a koji nijesu u suprotnosti sa STCW konvencijom odnosno propisima Crne Gore;
 • da je osigurana od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;
 • vlasništvo ili punomoć za korišćenje;
 • da je plaćena naknada za objekte bezbjednosti plovidbe i administrativne takse.
Strana jahta mora biti na vidnom mjestu označena vinjetom. Rok važenja vinjete je do godinu dana od dana izdavanja.

Vinjetu ne mora imati strana jahta ostavljena na čuvanje ili popravku u luci ili na drugom odobrenom mjestu i koja učestvuje na sportskom takmičenju ili na nautičkom sajmu.

Organizator sportskog takmičenja ili nautičkog sajma dužan je da prijavi jahtu lučkoj kapetaniji ili lučkoj ispostavi najkasnije 48 sati prije početka takmičenja ili sajma.

NAUTIČKE KARTE I PUBLIKACIJE

Nautičke karte obalnog mora Crne Gore, Skadarskog jezera i ostale nautičke publikacije možete nabaviti u Upravi pomorske sigurnosti:

Uprava pomorske sigurnosti: 030/313-241; 030/313-274; 069/355-111

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

Uprava pomorske sigurnosti (www.pomorstvo.me) je organ državne uprave Crne Gore koji se bavi poslovima:

utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodova i drugih plovnih i plutajućih objekata i na osnovu toga izdavanja odgovarajućih svjedočanstava; zaštite mora od zagađenja sa brodova; upis i vođenje registra jahti; vršenja radio službe za zaštitu ljudskih života i sigurnosti plovidbe na moru; organizovanje i obavljanje akcija traganja i spašavanja na moru; uređivanje i održavanje pomorskih plovnih puteva, postavljanje objekata pomorske rasvjete na njima i obezbjeđivanje njihovog pravilnog funkcionisanja.

Uprava pomorske sigurnosti: 030/313-241; 030/313-274; info@pomorstvo.me

KOORDINACIONI CENTAR TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU (MRCC BAR)

Uprava pomorske sigurnosti, preko Koordinacionog centra traganja i spašavanja na moru (MRCC BAR), vrši poslove organizacije i koordinacije prilikom akcija traganja i spašavanja na moru, u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja i odredbama Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru. Nacionalni plan utvrđuje načela rada i djelovanja, zadatke i dužnosti, mjere i postupke službenih lica i način korišćenja sredstava tokom pripravnosti, odnosno tokom akcija traganja i spašavanja na moru.

Uprava pomorske sigurnosti: 030/313-241; 067/642-179;

Koordinacioni centar traganja i spašavanja na moru (MRCC BAR): 030/19833; 067/ 642-179;

Sekretarijat Koordinacionog tijela obalske straže Crne Gore – Bar: 030/312-156; 063/285-280;

Obalna radio stanica “BARRADIO”: 030/313-088; 067/642-179;

Lučka kapetanija Bar: 030/312-733; 069/290-274;

Lučka kapetanija Kotor: 032/304-312; 069/681-504;

Operativni centar Granične pomorske policije (GPP) Crne Gore – Podgorica: 020/247-689; 063/285-277.

PODVODNE AKTIVNOSTI – RONJENJE

Pod pojmom podvodnih aktivnosti podrazumijeva se svaki boravak lica pod površinom vode sa ili bez ronilačke opreme, tehničkih pomagala ili naprava sa kojima se upravlja sa površine ili autonomno.
Ronjenje se obavlja uz posjedovanje ronilačke legitimacije, koju izdaje Javna ustanova „Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, spašavanje, pružanje pomoći i kontrolu na moru”, iz Bijele. Ronilačka legitimacija važi godinu dana od dana izdavanja, a legitimaciju može dobiti samo lice koje posjeduje svjedočanstvo o završenoj ronilačkoj obuci, izdato od međunarodne ronilačke škole koju priznaje Regionalni centar.
Podvodne aktivnosti - ronjenje obavlja se organizovano preko ronilačkih centara, ronilačkih klubova ili drugih pravnih lica koja posjeduju odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti, izdato od Regionalnog centra.
Područje na kojem se obavlja ronjenje mora biti vidljivo obilježeno.
Obilježavanje se obavlja postavljanjem signalne plutače u sredini područja ronjenja, narandžaste ili crvene boje, prečnika najmanje 30cm ili ronilačkom zastavicom (narandžasti pravougaonik sa bijelom dijagonalnom crtom) ili pomorska zastavica slova ”A” međunarodnog signalnog kodeksa ili visoko istaknutom ronilačkom zastavom na plovnom objektu sa kojega se obavlja ronjenje.

Kontakt telefoni Regionalnog centra:

Regionalni centar za podvodno razminiranje i obuku ronilaca – Bijela: 031/683-477; 031/683-375;
E-mail: rcud@t-com.me
Web: www.rcud.co.me

IZVOD IZ PROPISA KOJIMA SE REGULIŠE ZAŠTITA MORA OD ZAGAĐENJA SA BRODOVA

Zabranjeno je ispuštanje sa brodova u more:
 • ulja, teških ostataka ulja, otpadnog ulja, zauljanih mješavina, zauljanog otpada, kaljužnih voda i brodskih balastnih voda;
 • štetnih tečnih materija u rasutom stanju;
 • štetnih materija u upakovanoj formi;
 • fekalnog i brodskog komunalnog otpada.
Izuzetno, ove odredbe neće se primjenjivati:
 • ako je ispuštanje učinjeno u cilju spašavanja ljudskih života ili obezbjeđenja sigurnosti broda;
 • ako je ispuštanje nastalo kao poslijedica oštećenja broda ili njegove opreme a preduzete su sve mjere za spriječavanje ispuštanja tih materija.
IZVOD IZ PROPISA KOJIMA SE REGULIŠE ZAŠTITA MORA OD ZAGAĐENJA SA ČAMACA

Zabranjeno je ispuštanje sa čamaca u more:

- ulja, otpadnog ulja, zauljanih mješavina, zauljanog otpada, kaljužnih voda i brodskih balastnih voda;

Vlasnik čamca je dužan da ima odgovarajući skladišni prostor na čamcu za čuvanje otpada ili da ga odlaže u odgovarajućim uređajima za prijem i rukovanje otpadom u luci ili marini.

NAPOMENA: Ukoliko prilikom boravka na moru uočite bilo kakve pojave koje se odnose na zagađenje mora, molimo vas da to prijavite institucijama:

Uprava pomorske sigurnosti / 030/313-240; 069/632-930;

Obalna radio stanica BARRADIO VHF ch16/24; 030/19833; 067/642-179;

Lučka kapetanija Bar VHF ch16/12; 030/312-733; 069/290-274;

Lučka kapetanija Kotor VHF ch16/12; 032/304-312; 069/681-504.

PLOVIDBA OBALNIM MOREM

Plovni objekti, prilikom plovidbe obalnim morem Crne Gore, ne mogu se približavati obali u skladu sa sljedećim:

 • brodovi koji obavljaju javni saobraćaj na moru na udaljenosti manjoj od 300 metara;
 • brodovi za sport i razonodu i jahte na udaljenosti manjoj od 200 metara;
 • motorni čamci i jedrilice na udaljenosti manjoj od 150 metara;
 • čamci na vesla mogu ploviti obalnim morem i na udaljenosti manjoj od 50 metara od obale;
 • svi čamci moraju ploviti u vodenom prostoru pored kupališta na udaljenosti većoj od 50 metara od ograde uređenog ili izrađenog kupališta, odnosno 150 metara od obale prirodnog kupališta;
 • gliseri mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 200 metara od obale i na području na kojem to nije zabranjeno;
 • čamci na mlazni pogon (skuteri, jet-ski i sl.) mogu glisirati jedino na području gdje je dozvoljeno glisiranje, koje određuje nadležna Lučka kapetanija, ne bliže od 300 metara od obale;
 • čamci na mlazni pogon mogu prolaziti do područja na kojem je glisiranje dozvoljeno samo u propisno označenim morskim prolazima najmanjom mogućom brzinom.
NAPOMENA:

Zabranjeno je plivanje izvan ograđenog vodenog prostora uređenog ili izgrađenog kupališta i na udaljenosti većoj od 100 metara od obale prirodnog kupališta.

P retraga
F orum
  


This project is funded by European Union